Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  11 CYTA –    
 
2015-04-10

Αποφασισμνο για ορθολογιστικ διαχεριση του Ταμεου Συντξεων της CYTA και τη δωξη σων πραξαν εις βρος του Ταμεου με ενδεχμενο λψη νομικν μτρων εναι το Διοικητικ Συμβολιο της Αρχς.

Ο Πρεδρος του ΔΣ Χρστος Πατσαλδης, απστειλε επιστολ στον πρεδρο της Επιτροπς Ελγχου της Βουλς, βουλευτ του ΔΗΣΥ Γιργο Γεωργου, ενημερνοντς τον για τις οικονομικς καταστσεις και εκθσεις του Γενικο Ελεγκτ για την ΑΤΗΚ για τα τη 2012 και 2013 και τις ενργειες της Διαχειριστικς Επιτροπς του Ταμεου, στα πλασια της δσμευσης για διαφνεια, υπεθυνη πληροφρηση και ιστιμη μεταχεριση.

ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ. Το ΔΣ της ΑΤΗΚ το οποο ανλαβε καθκοντα τον Ιανουριο του 2014 προχρησε στον διορισμ νας Διαχειριστικς Επιτροπς (ΔΕ) και στην ανθεση ρλου Εσωτερικο Ελεγκτ (ΕΕ) του Ταμεου, αφο προηγουμνως δεν υπαγταν σε καννα μηχανισμ ελγχου. Η να Διαχειριστικ Επιτροπ ζτησε απ τον Εσωτερικ Ελεγκτ του Ταμεου τη διεξαγωγ ρευνας για τη μχρι ττε διαχεριση και τις επενδσεις του Ταμεου. 

Τα πορσματα της ρευνας παραδθηκαν στους Διαχειριστς. Η ΔΕ του Ταμεου χει επσης αναθσει σε Νομικος Οκους την αξιολγηση λων των συμβσεων που χει συνψει το Ταμεο για αγορ ακιντων και για χρηματοδτηση και δανεισμ ργων ανπτυξης ακιντων. Με την ολοκλρωση του πορσματος, το Ταμεο θα εξετσει το ενδεχμενο λψης νομικν μτρων εναντον οποιουδποτε φυσικο νομικο προσπου χει παραβλψει τα συμφροντα του Ταμεου. 

Τα πορσματα των ερευνν και τα πορσματα της ανλογης ρευνας της Υπηρεσας Εσωτερικο Ελγχου, θα παραδοθον στον Γενικ Ελεγκτ και στον Γενικ Εισαγγελα. Η Διαχειριστικ Επιτροπ προχρησε και στην αποτμηση της αξας των συγκεκριμνων επενδσεων, η οποα και ολοκληρθηκε τον Δεκμβριο του 2014. 

Οι εκτιμσεις των ακιντων γιναν απ δο ανεξρτητους εκτιμητς που επιλγηκαν μσα απ διαδικασα προσφορν. Στις περιπτσεις που παρουσιστηκε απκλιση πραν του 20% μεταξ των δο εκτιμσεων γινε και τρτη εκτμηση. Η συνολικ απομεωση των επενδσεων που εντσσονται στον τομα «Ακνητη Περιουσα», ανρχετο στις 31.12.2013 στα €73 εκατ. περπου, πως αναφρει ο πρεδρος του ΔΣ στην επιστολ του. Για τις αξες των ακιντων διεξχθηκε και να εκτμηση κατ την 31.12.2014, της οποας το ποσ δεν χει δημοσιευθε.

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. Στην επιστολ επισημανεται τι χει ολοκληρωθε η αναλογιστικ μελτη για τη λογιστικ αποτπωση της καθαρς θσης του Ταμεου στους λογαριασμος της ΑΤΗΚ για τις 31.12.2013. Στη μελτη συνυπολογστηκε η απομεωση στις επενδσεις ακιντων των €73 εκατ. και οι απομεισεις στα μετρητ και τις χρηματοοικονομικς επενδσεις του Ταμεου που προκυψαν ως επακλουθο της κρσης. 

Οι απομεισεις ανρχονται στα €88 εκατ. περπου. Οι πιο πνω παργοντες συντειναν σε ανλογη μεωση της καθαρς θσης του Ταμεου στις οικονομικς καταστσεις της ΑΤΗΚ. Στη μελτη συνυπολογστηκε και η σημαντικ μεωση των προβλεπμενων υποχρεσεων του Ταμεου, που προκυψε απ την παγοποηση των αυξσεων στους μισθος και απ την αλλαγ στον τρπο υπολογισμο των συντξεων. 

Η αναλογιστικ μελτη προβλπεται τι θα καταδεξει σημαντικ επιδενωση της καθαρς λογιστικς θσης του Ταμεου, λγω του συνυπολογισμο της εππτωσης του Σχεδου Εθελοσιας Αποχρησης προσωπικο, αλλ κυρως επειδ το προεξοφλητικ επιτκιο χει πσει πολ χαμηλ. Το Ταμεο διεξγει επσης αναλογιστικ μελτη για σκοπος χρηματοδτησης για τις 31.12.2014. Απ τη μελτη θα διαπιστωθε το αναλογιστικ λλειμμα του Ταμεου και θα συμφωνηθε το χρονοδιγραμμα καταβολς του ελλεμματος απ την ΑΤΗΚ προς το Ταμεο.

Οι 11 επενδσεις απ το Ταμεο

Το Ταμεο Συντξεων των υπαλλλων της ΑΤΗΚ ενεπλκη, κατ την περοδο 2011-2013, σε συνολικ 11 επενδσεις στην κατηγορα «Ακνητη Περιουσα»: Αγορς ακιντων (ολοκληρωμνων υπ ανπτυξη), χρηματοδοτσεις ργων ανπτυξης ακιντων και δανεισμ ργων ανπτυξης ακιντων.
1. «AERO»
Αγορ απ το Ταμεο, υπ ανγερση συγκροτματος γραφειακν χρων με την επωνυμα «AERO Centre» στη Δρομολαξι.
2. «UCLAN»
Δνειο απ το Ταμεο προς την εταιρεα που διαχειρζεται τις κτιριακς εγκαταστσεις του πανεπιστημου UCLAN Cyprus στην Πλα. Το δνειο παραχωρθηκε με εξασφλιση υποθκης στα ακνητα του πανεπιστημου. Το πανεπιστμιο εναι αποπερατωμνο και λειτουργε απ τον Οκτβριο του 2013.
3. «NEMIKA»
Χρηματοδτηση απ το Ταμεο της ανγερσης συγκροτματος γραφειακν χρων και οικιστικο συγκροτματος, στην περιοχ «Λκκος του Μικλλη». Παραχωρθηκε με εξασφλιση υποθκη στο οικπεδο που πρκειται να ανεγερθον τα κτηριακ συγκροτματα.

4. «Nicosia City Mall»
Δνειο απ το Ταμεο προς την εταιρεα που διαχειρζεται το υπ ανγερση εμπορικ κντρο με την επωνυμα «Nicosia City Mall» στην Κοκκινοτριμιθι. Παραχωρθηκε με εξασφλιση υποθκες στα οικπεδα που ανεγερεται το εμπορικ κντρο.
5. «CHAPS»
Χρηματοδτηση απ το Ταμεο της ανγερσης κτιρου 14 ορφων, με την επωνυμα «Aphroditis Tower» στη Λευκωσα, με πολυτελ διαμερσματα και γραφεα. Παραχωρθηκε με εξασφλιση υποθκες στο οικπεδο επ του οποου προβλπεται η ανγερση του κτιρου.
6. «Ακνητο Cyview»
Αγορ ακιντου στα Λατσι, που αγορστηκε ενσω βρισκταν υπ ανγερση. Το κτριο ανεγρθηκε επ οικοπδου κτασης 511 m2 αποτελομενο απ κατστημα με μεσοπτωμα, 3 ορφους γραφεων και υπγειο. Το συγκρτημα εναι ολοκληρωμνο και ενοικιασμνο.
7. «Ακνητο Αθηαιντη»
Αγορ κτιριακο συγκροτματος γραφειακν εγκαταστσεων 5 ορφων και 2 υπογεων, το οποο εναι ολοκληρωμνο και πλρως ενοικιασμνο στη Λευκωσα.

8. «Μγαρο Εσπερδες»
Αγορ οικοπδων και ανγερση κτιριακο συγκροτματος στα οικπεδα αυτ στη Λευκωσα. Περιλαμβνει γραφειακος χρους, 3 υπγεια, ισγειο και 5 ορφους.
9. «Οικπεδα στην Αγλαντζι»
Αγορ δο μορων οικοπδων, κτασης 504 m2 και 651 m2 στην Αγλαντζι.
10. «Θυγατρικ Ravico»
Αγορ Θυγατρικς Εταιρεας. Πρκειται για αγορ της εταιρεας Ravico Development Ltd, η οποα εναι ιδιοκττρια ακιντου που αποτελεται απ κατστημα με μεσοπτωμα, 5 ορφους γραφεων και 2 υπγεια στη Λεμεσ.
11. «Marina Residences»
Χρηματοδτηση απ το Ταμεο της ανγερσης 6 κτιρων γραφειακν χρων και διαμερισμτων κοντ στη Μαρνα Λεμεσο.

Πηγ: Αλθεια

 
     
   
  &