Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
 
2016-04-27

λα τα στοιχεα και γγραφα που αφορον τις καταγγελες για καρτλ στα κασιμα ζτησε απ την Επιτροπ Προστασας του Ανταγωνισμο (ΕΠΑ), ο πρεδρος της Κοινοβουλευτικς Επιτροπς Ελγχου Γιργος Γεωργου. Στχος μεταξ λλων, να διαπιστωθον οι λγοι που η ΕΠΑ δεν επανλθε τα τελευταα πντε χρνια με δετερη καταδικαστικ απφαση εναντον των εταιρειν πετρελαιοειδν, οι οποες να σημειωθε, κρθηκαν νοχες για καρτλ στα κασιμα και τους επιβλθηκε χρηματικ πρστιμο συνολικο ψους €40 εκατ. περπου. Απφαση η οποα, ωστσο, ακυρθηκε το 2011 απ το Αντατο Δικαστριο για διαδικαστικος λγους που εχαν να κνουν με τη σνθεση της ΕΠΑ. Απ ττε εκκρεμε η επανεξταση της υπθεσης.

Η πρεδρος της ΕΠΑ, Λουκα Χριστοδολου, με επιστολ της προς τον κ. Γεωργου, ημερ. 8/4/2016 αφο τον ενημερνει τι βρσκεται ακμη σε εξλιξη η επανεξταση της υπθεσης εναντον των εταιρειν πετρελαιοειδν, εκφρζει τις ανησυχες της για τα στοιχεα που θα σταλον στη Βουλ. Και αυτ διτι, πως εξηγε στην επιστολ της η κ. Χριστοδολου, στο παρελθν, ταν κατατθηκαν στοιχεα στη Βουλ και το θμα με τις καταγγελες για καρτλ στα κασιμα τυχε εκτενος κλυψης απ τα Μσα Μαζικς Ενημρωσης (ΜΜΕ), εταιρεες πετρελαιοειδν που ελγχονται για καρτλ στα κασιμα, προσπθησαν να εκμεταλλευτον το γεγονς, προβλλοντας τον ισχυρισμ δι των δικηγρων τους τι, δεν θα τχουν δκαιης δκης απο την ΕΠΑ.

Η επιστολ

Ειδικτερα, στην επιστολ της που εξασφλισε ο «Φ», η πρεδρος της ΕΠΑ Λουκα Χριστοδολου περιγρφει πς εταιρεες πετρελαιοειδν και οι δικηγροι τους ψχνουν ευκαιρα απ το πουθεν για να αμφισβητσουν τη διαδικασα που βρσκεται σε εξλιξη εναντον τους στην ΕΠΑ. Μεταξ λλων, αναφρει τα εξς προς τον κ. Γεωργου: «Θα πρπει να σημειωθε ο κνδυνος που ελλοχεει, απ ενδεχμενη επμβαση σε υποθσεις οι οποες τελον υπ εξταση απ την Επιτροπ. Στην περπτωση των υποθσεων αυτν, τοι για τις οποες δεν χει εκδοθε σχετικ απφαση, η εκτενς κλυψη των ΜΜΕ, η μεταφορ ανακριβν θσεων σε κποιες περιπτσεις, η διαρρο πληροφοριν και η δημιουργα γενικτερα αναβρασμο μσω των ΜΜΕ, δνει ευκαιρα στους νομικος εκπροσπους της κθε εταιρεας και την κθε εταιρεα να επικαλονται αυτ για να προωθσουν την ατεκμηρωτη θση τι η Επιτροπ (σ.σ. ΕΠΑ) υπκειται σε πεση για την κδοση για παρδειγμα απφασης παρβασης και τι κατατρχει τις εταιρεες σε μα προσπθεια δημιουργας λανθασμνης εντπωσης για λλειψη αμεροληψας απ την Επιτροπ κατ τη λψη οποιασδποτε απφασης επ αυτς. Ειδικτερα, επισημανεται τι μετ και απ τη συνεδρα της Κοινοβουλευτικς σας Επιτροπς (σ.σ. Ελγχου) ημερ. 16/6/2015 χουν εγερθε αυτς οι θσεις τσο γραπτς σο και στις προφορικς ενπιον της Επιτροπς διαδικασες που αφορον την υπθεση των πετρελαων. Συγκεκριμνα, μετ τη συνεδρα της Κοινοβουλευτικς σας Επιτροπς αποστληκε σχετικ επιστολ στην ΕΠΑ απ εμπλεκμενη εταιρεα και αντιπρσωπους της, παραπμποντας σε αυτ, που αφο γινε επκληση της συνεδρας και των σων λχθηκαν, σημειθηκε πως τα γεγοντα καθιστον τη δκαιη διεξαγωγ της διαδικασας αδνατη». Με την κ. Χριστοδολου να υποδεικνει και τα ακλουθα στον πρεδρο της Κοινοβουλευτικς Επιτροπς Ελγχου: «Κατ τις ενπιον της ΕΠΑ διαδικασες που ακολοθησαν τθηκαν ζητματα πως χει δημιουργηθε μα εχθρικ ατμσφαιρα η οποα δεν βοηθ στην απονομ της δικαιοσνης και πως η δημοσιτητα χει πλξει τις εταιρεες διτι χει δημιουργσει εναντον τους μα ατμσφαιρα κακ και ταν η ατμσφαιρα εναι γεμτη απ φοβρες δεν μπορε να απονεμηθε δικαιοσνη. Επιπρσθετα, γινε εισγηση τι χει δημιουργηθε μα ατμσφαιρα η οποα δεν τενει προς την εμπδωση και διασφλιση της δκαιης δκης και τι δημιουργονται ττοιες αντικειμενικς πισεις που δεν αφνουν το διοικητικ ργανο να λειτουργσει πραγματικ ελεθερα. Ακμα, αναφρθηκε τι η παροσα επανεξταση, χει τχει μεγλης δημοσιτητας περιλαμβανομνων και πολλν εχθρικν προς τις εταιρεες πετρελαιοειδν δημοσιευμτων, αλλ και εχθρικν συζητσεων στα πλασια Κοινοβουλευτικν Επιτροπν, κτι που χει μολνει την λη διαδικασα».

Δεν βοηθ η προβολ

«Απ την περα της Επιτροπς μχρι σμερα», τονζει στην κατακλεδα της επιστολς της η πρεδρος της ΕΠΑ, «διαφανεται τι η εκτενς ενασχληση των ΜΜΕ με οποιαδποτε υπθεση, η οποα βρσκεται στο στδιο της εξτασης, ετε ως αποτλεσμα δημσιων συνεδριν, ετε ως αποτλεσμα παροχς σχετικν εγγρφων δεν υποβοηθ με κανναν τρπο το ργο της ΕΠΑ, αλλ προσθτει επιπρσθετο βρος σε αυτ, εφσον ως μπορε να γνει αντιληπτ, η κθε εμπλεκμενη επιχερηση χει το δικαωμα ακρασης και ο κθε ισχυρισμς, στω και ατεκμηρωτος, ενδεχομνως να αποτελσει λγο προσφυγς».

Αφο πρτα, με την επιστολ της η κ. Χριστοδολου, προσπθησε να διασφαλσει τι δεν θα υπρξει καμα διαρρο εγγρφου και τι δεν πρπει να επανλθει το θμα στην επικαιρτητα για να μην ασχοληθον με την υπθεση τα ΜΜΕ, εξφρασε την ετοιμτητ της προς τον κ. Γεωργου να αποστελει στη Βουλ λα τα στοιχεα που της ζητθηκαν, «αντιλαμβανμενη και σεβμενη τις εξουσες και τις αρμοδιτητες του νομοθετικο σματος», πως αναφρει χαρακτηριστικ στην επιστολ της.

(Μ. Χατζηστυλιανο, Φιλελεθερος)

 
     
   
  &