Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ""    
 
2009-01-18

Γεργιος Γεωργου: Καταγγλλει ευθυνοφοβα των κυβερνντων

Μας ελγχει ο υπκοσμος με ανοχ της Κυβρνησης

 

Η Κυβρνηση χει γνει σχεδν υποχεριο των ιδιωτν "φρουρν" και των ιδιωτικν εταιρειν παροχς ασφλειας. Γιατ η Κυβρνηση Χριστφια δεν θτει σε ισχ τη σχετικ νομοθεσα; Αν αυτ δεν εναι ευθυνοφοβα, ττε, τι εναι; Αυτ διερωτται μεταξ πολλν λλων ο Βουλευτς Αμμοχστου του ΔΗΣΥ και Αντιπρεδρος της Κοινοβουλευτικς Επιτροπς Ελγχου, Γεργιος Γεωργου, ο οποος μλησε στον "Π" και αποκλυψε πρματα και θματα. Ιδιτες "φρουρο" χουν μπει στην πρτη γραμμ παραμερζοντας τα δια τα αστυνομικ ργανα, εν χουν σχεδν αντικαταστσει το τμμα ΟΠΕ της Αστυνομας. Το χειρτερο δε, πως δηλνει ο κ. Γεωργου, εναι πως το Αρχηγεο, αλλ και οι επαρχιακς διευθνσεις της Αστυνομας, εναι πλρως ενημερωμνες για το λο ζτημα, χωρς μως να κνουν το παραμικρ. Ο κ. Γεωργου δεν παρλειψε να αναφερθε και σε ιδιωτικς λσχες, οι οποες περιπολονται απ την Αστυνομα για να δουλεουν με την ησυχα τους.

Ερ.: Εσαστε Αναπληρωτς Πρεδρος της Κοινοβουλευτικς Επιτροπς Ελγχου, μια επιτροπ με μεγλες δυναττητες, αλλ και με μεγλη ισχ. Ποιοι τομες φανεται να εναι οι πλον ευλωτοι σε σψη και διαφθορ;

Απ.: Οι τομες που θα λεγα τι εναι περισστερο ευλωτοι σε σψη και διαφθορ εναι οι τομες της δημσιας διοκησης. Μσα σε αυτ τον τομα αναμφβολα περιλαμβνονται τα Σματα Ασφαλεας, η Αστυνομα, η Εθνικ Φρουρ και γενικτερα εκε που υπρχει η δναμη της εξουσας, σον αφορ την καθ' λην αρμοδιτητα αυτν, οι οποοι χουν αυτν την εξουσα, να παρνουν αποφσεις και γενικ να χουν την ισχ του νμου, τον οποο μως δεν ασκον μσα στα πλασια της νμιμης σκησης των καθηκντων τους.

Ερ.: Μπορε να λεχθε τι οι πλον ευλωτοι τομες εναι εκε που γνεται συνδυασμς εξουσας και διαχερισης κονδυλων;

Απ.: Δεν εναι μνο αυτ η διαχεριση των δημοσων δαπανν οτιδποτε χει να κνει με την οικονομικ διαχεριση, αλλ γενικτερα η σψης και η διαφθορ εναι στα σημεα που καλπτονται μσα σε μια ευρτερη ννοια, πως για παρδειγμα η εθνικ ασφλεια, διτι εκε πηγζει και εκπορεεται απ αυτς τις θσεις των αξιωματοχων μια πηγ εξουσας, η οποα δυστυχς επηρεζεται μσα απ παργοντες που προσπαθον να δημιουργσουν τις δικς τους καταστσεις, με αποκορφωμα αυτ τα σκνδαλα που εμφανζονται απ καιρ σε καιρ.

Ερ.: Τα τελευταα γεγοντα με τα του Κτα, πς τα σχολιζετε;

Απ.: Εκενο, το οποο σγουρα αισθνεται ο κθε Κπριος πολτης, εναι τι μνει εμβρντητος απ τα σα χουν συμβε. Τσο με τα γεγοντα παραμονς του Κτα σε κλινικ εν ταν κατδικος, σο και με τις συνθκες κτω απ τις οποες απδρασε και κυκλοφοροσε για 20 και πλον μρες, καθς και με τις συνθκες κτω απ τις οποες συνελφθη. λα αυτ που καταμαρτυρονται μσα απ καταθσεις, αλλ και απ τα γεγοντα, σγουρα χουν απογοητεσει τους πολτες και χουν καταρρακωθε οι σχσεις πολτη - Αστυνομας.

Ερ.: Μετ και την παρατηση του κ. Χρυσοστομδη, πιστεετε πως χουν τελεισει οι ευθνες σε πολιτικ εππεδο;

Απ.: Οι ευθνες σε πολιτικ εππεδο αναμφβολα δεν χουν τελεισει, διτι πιστεω τι λα αυτ εναι η αρχ του παγβουνου. Οι πολιτικς ευθνες θα επεκταθον σε μεγαλτερο εππεδο ταν ολοκληρωθε αυτ η ρευνα και παραδοθε το πρισμα, το οποο αναμφβολα θα απασχολσει και τη Βουλ.

Ερ.: Μπως κ. Γεωργου την νφη τελικ θα την πληρσουν μερικο αστυνομικο και χαμηλ στην ιεραρχα αξιωματικο της Αστυνομας;

Απ.: Εκενο το οποο θα πρπει να εξετσει η Αστυνομα, και πιστεω εναι προς αυτ την κατεθυνση που κινεται, δεν εναι να βρεθον να- δο εξιλαστρια θματα απ το χρο της Αστυνομας και να πομε αυτ ταν η υπθεση και αυτ εναι λο. Σημασα χει αυτ η ρευνα να προχωρσει σε βθος και να ξεπλνει, να καθαρσει τη βρομι και τη σαπλα, η οποα υπρχει, φανεται, διαχρονικ σε λα τα στρματα της Αστυνομας. Και πρπει να λεχθε, για να εμαστε δκαιοι με την Κυβρνηση Χριστφια, πως αυτ η κατσταση δεν χει δημιουργηθε τους τελευταους 10 μνες, μως πρπει να λεχθε επσης πως αυτ η κατσταση επαζε και εκκολφθηκε μσα απ τις ιδιζουσες συνθκες που ενδεχομνως να δημιουργθηκαν απ μια να κατσταση...

Ερ.: Αν εκκολφθηκε αυτ λγω μιας νας κατστασης, ττε θα πρπει να εκκολφθηκαν και λλα, διαφορετικ δεν ισχει αυτ που επατε...

Απ.: Μπορ να πω τι ορισμνα τομα που ελγχουν τον υπκοσμο χουν αποθρασυνθε, με αποτλεσμα να υπρχει σε κθε πλη της Κπρου, μια κατσταση που υποκαθιστ θα λεγα τα δια τα σματα ασφαλεας και συγκεκριμνα την Αστυνομα. Δεν μπορε να κυριαρχε σε κθε πλη το στοιχεο του υπκοσμου. Δεν μπορε να κυκλοφορε ο κθε πολτης στους δρμους σε κθε πλη και να βλπει την Αστυνομα και τα ργαν της σε δετερη γραμμ, εν στην πρτη γραμμ να εναι τα τομα τα οποα ελγχουν την καθημεριν και τη νυχτεριν ζω αυτο του τπου. Δυστυχς αυτ εναι η πραγματικτητα.

Ερ.: Αυτ εναι μια σοβαρ καταγγελα...

Απ.: Δεν χω καννα πρβλημα να τα πω, διτι αυτ που λω εναι γεγοντα αναντλεκτα, τα οποα εναι και σε γνση των κατ τπων αστυνομικν διευθνσεων, αλλ και του διου του Αρχηγεου της Αστυνομας. Και μπορον, αν αισθανθον την ανγκη να με διαψεσουν, αν θλετε τους προκαλ και καλπιστα, γιατ λω και πλιν πως γνωρζω συγκεκριμνα παραδεγματα και υποθσεις.

Ερ.: Πετε μας ττε...

Απ.: Θα πω μνο να παρδειγμα, τι ανεξλεγκτα λειτουργον λεγμενα ιδιωτικ γραφεα παροχς ασφαλεας, τα οποα παρ το γεγονς τι χουμε ψηφσει σχετικ νομοθεσα το 2007 παρακαλ, που εκε συγκεκριμνα εχαμε καθορσει τι σημανει ιδιτης φλακας, τι σημανει ιδιωτικς υπηρεσες ρευνας, τι εναι το μητρο εγγραφς ιδιωτικν εταιρειν παροχς ασφλειας, τι σημανει υπεθυνος γραφεου, τι εναι η υπηρεσα ασφαλεας, τι σημανει φλακας κτλ. λα αυτ τα στοιχεα με αρκετς πρνοιες σε αυτ τη νομοθεσα τις εχαμε καταχωρσει και ψηφσαμε αυτ τη νομοθεσα, την οποα δυστυχς μχρι σμερα δεν χει θσει σε ισχ το Υπουργικ Συμβολιο. Εναι εδ που καταλογζω ευθυνοφοβα στην Κυβρνηση αναφορικ με την εφαρμογ αυτς της νομοθεσας.

Ερ.: Μα, ψηφστηκε, επατε, ο συγκεκριμνος νμος...

Απ.: Ναι, δυστυχς μως ο νμος, στο τελευταο του ρθρο αναφρεται πως ο παρν νμος τθεται σε ισχ σε ημερομηνα που θα καθορσει το Υπουργικ Συμβολιο με γνωστοποησ του στην επσημη εφημερδα. Εναι νας ρος που χει μπει, και δεν θλω να αναφερθ τι παρασκνιο χει προηγηθε στε να μπει αυτς ο ρος. χουν παρλθει σχεδν δο χρνια και αυτς ο νμος δεν χει τεθε σε ισχ, με αποτλεσμα να υπρχει μια ανεξλεγκτη παρουσα λεγμενων ομδων παροχς ασφλειας, το ΟΠΕ (Ουλαμς Προλψεως Εγκλημτων) χει υποκατασταθε απ αυτς τις ομδες, υπρχουν καταγγελες τι ξυλοκοπονται τομα τα οποα για τον να λλο λγο ενδεχομνως να ενχλησαν αυτς τις φρουρς, κυκλοφορον ανεξλεγκτα εποχομενοι σε αυτοκνητα ασφαλεας χωρς αριθμος εγγραφς...

Ερ.: Αυτ εναι γνωστ, πως επατε, στην Αστυνομα. Τι κνει η Αστυνομα;

Απ.: Τποτα δεν κνουν, τποτα δεν πρττουν, γιατ γνωρζουν και σε αντατο εππεδο πως αν εφαρμοστε αυτ η νομοθεσα με απφαση του Υπουργικο, η συντριπτικ πλειοψηφα αυτν των λεγμενων ιδιωτικν εταιρειν παροχς ασφλειας θα κλεσουν. Στο νμο μεριμνσαμε για πρνοιες, που καθορζουν ποιοι ποια κριτρια πρπει να πληρον αυτο, οι οποοι θα χουν αυτς τις εταιρεες, πως για παρδειγμα να μην χουν καταδικαστε για να απ ναν κατλογο πρα πολλν αδικημτων, καθς και να μην πσχει απ οποιαδποτε ψυχικ αναπηρα. Αυτο οι περισστεροι εναι ψυχικ ανισρροποι και πνευματικ ανπηροι. ταν λα αυτ λοιπν προβλπονται απ τη νομοθεσα, αλλ δεν εφαρμζεται η νομοθεσα. Ττε λω τι εναι ευθυνοφοβα σε αντατο εππεδο.
 

Ερ.: Δηλαδ φτσαμε στο σημεο, μια ολκληρη Κυβρνηση να φοβται να ενεργσει προς την πταξη αυτς της κατστασης;

Απ.: Κριε Τσαγγρη, εγ διαβζω μια νομοθεσα που χει ψηφιστε απ το 2007 και δεν χει τεθε σε εφαρμογ. Και με βση πρνοι της, την εφαρμογ της θτει σε ισχ το Υπουργικ. Ιδο η ρδος, ιδο και το πδημα, μετ τα σα χουν συμβε και συμβανουν και μακρι να μην συμβε κτι πολ χειρτερο απ' σα ακομε σμερα. Το Υπουργικ ας εφαρμσει αυτ τη νομοθεσα.

Αστυνομικο περιφρουρον "καζνα"

Ερ.: Και οι λσχες;

Απ.: Απ την λλη, χουμε την ανεξλεγκτη λειτουργα λεσχν, οι οποες λειτουργον καθημεριν, εναι σε γνση των αστυνομικν σταθμν παγκπρια, αλλ τποτα δεν γνεται! Μας συνηθζει η Αστυνομα, κυρως κατ την περοδο Νοεμβρου - Ιανουαρου, για λγους εντυπωσιασμο, να μας ανακοιννει τι κνει επιδρομς σε κθε κατσικοχρι και συλλαμβνει θαμνες καφενεων γιατ παιζαν ποκεριζ. λα αυτ εναι για εντυπωσιασμ και το χειρτερο στην ουσα ωθον αυτος τους ανθρπους να πνε σε λσχη, που εκε δεν θα τους ενοχλε καννας και επιπλον θα λεγα τι υπρχουν και περιπολες της Αστυνομας που περιφρουρον αυτ τα "καζνα" απ ενδεχμενους "ενοχλητικος".

Ερ.: Θα εγγρψετε στη Βουλ το θμα των γραφεων ασφαλεας;

Απ.: Βεβαως θα το εγγρψω στην Επιτροπ Θεσμν της Βουλς και θα το θσω για συζτηση στην ερχμενη συνεδρα της κοινοβουλευτικς ομδας του ΔΗΣΥ. Φτνει πλον αυτ η σιωπηρ, αν θλετε, ανοχ απ την πλευρ μας στο λο ζτημα.

 

του Παναγιτη Τσαγγρη

Κωδικς ρθρου: 847596

ΠΟΛΙΤΗΣ - 18/01/2009, Σελδα: 8

 
     
   
  &