Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ''    
 
2016-04-24
Το διακβευμα αυτν των εκλογν για τον Δημοκρατικ Συναγερμ εναι κατ πσο θα συνεχσουμε με Σταθερ Προοπτικ θα χουμε πισωγρισμα.  Η κρισιμτητα αυτν των εκλογν εστιζεται σ αυτ την στχευση.  Σταθερ προοπτικ για λση – επαννωση της Πατρδας μας που το  Εθνικ μας θμα, το Κυπριακ βρσκεται στο επκεντρο της πολιτικς του ΔΗΣΥ, ως πρβλημα στρατιωτικς εισβολς και κατοχς και παραβασης ανθρωπνων δικαιωμτων απ την Τουρκα στη Κπρο.  Στχος και ραμα μας εναι η απαλλαγ της Κπρου απ την στρατιωτικ κατοχ και τον εποικισμ, η επαννωση της και η δημιουργα συνθηκν ειρηνικς συμβωσης Ελληνοκυπρων, Τουρκοκυπρων, Αρμενων, Μαρωνιτν και Λατνων.  
Σταθερ Προοπτικ για την ανπτυξη της οικονομας και των μεταρρυθμσεων.  Τον Μρτη του 2013, η 15 ημερν κυβρνηση του Νκου Αναστασιδη, κλθηκε να λβει δσκολες, εππονες, αλλ αναγκαες αποφσεις. Ελογο εναι το παρπονο τι στη Κπρο εφαρμστηκαν πρωτοφαν μτρα σε μια προσπθεια να σταλον μηνματα σε λη την Ευρπη.  Τποτα μως απ αυτ δεν θα εχε συμβε αν λαμβναμε γκαιρα τα μτρα μας.  Τποτα δεν θα εχε γνει αν εισακουγμασταν, ταν απαιτοσαμε συγκρτηση δαπανν και επεγουσα αντιμετπιση των προβλημτων.  Ο Κυπριακ λας φνηκε αντξιος των περιστσεων.  κανε σκληρς θυσες.  Τρα χρνια μετ, η Χρα μας βγκε απ το μνημνιο.  Ανακτσαμε ως χρα την αξιοπρπεια και την Εθνικ μας κυριαρχα.  Γναμε ξαν αφντες του τπου μας.  Δεν θα αφσουμε ξαν τους λακιστς να πισωγυρσουν την Χρα.  Αλμονο, αν στη προσπθεια μας να κερδσουμε την θετικ κουβντα, για χρη μερικν ψφων, θσουμε σε κνδυνο τις τερστιες θυσες που αυτς ο λας κανε τα τελευταα χρνια.  
Ισχυρς ΔΗΣΥ σημανει Ισχυρ κυβρνηση.  Ισχυρ κυβρνηση σημανει προοπτικ ελπδας και ανπτυξης για την Χρα.  Ο λας γνωρζει και αναγνωρζει τις δικς του θυσες αλλ και τις τιτνιες προσπθειες της κυβρνησης τα τελευταα τρα χρνια να σταθεροποισει την οικονομα και να την βλει ξαν μπροστ στην κατεθυνση της ανπτυξης.  Οι ψηφοφροι καλονται να στελουν το μνυμα τι η Κπρος δεν πρπει να γυρσει στις εποχς της εσφαλμνης οικονομικς διαχερισης, της διαφθορς και των αδιεξδων.  Ο κσμος τιμρησε αυτος που μας φεραν την Τρκα.  Δεν θα τιμωρσει αυτος που την διωξαν πριν την ρα τους.  
Στην κοινοβουλευτικ Επιτροπ Ελγχου ντως εδα και κουσα πολλ. Ταπειν πιστεω τι σκησα τον πρποντα κοινοβουλευτικ λεγχο με γνμονα το δημσιον συμφρον αυτο του λαο και αυτς της Χρας, αμερληπτα, με υπομον και επιμον.  Για δεκαετες ολκληρες λειτουργοσε να σστημα στον Δημσιο και Ημιδημσιο τομα, στην Τοπικ Αυτοδιοκηση, χωρς δκτυ εσωτερικο ελγχου.  Και εκε που υπρχε εσωτερικς λεγχος και δκτυ αυτς ταν διτρητος.  Σ αυτς τις τρπες δεν χωροσαν μνο σκις αλλ μπαινβγαιναν ανενχλητα τα λαμγια.  Ναι, υπρχουν δεκδες θματα που χρζουν ελγχου.  Με την ελεγκτικ Υπηρεσα του Κρτους εμαστε σε καθημεριν συνεργασα.  Υπρχει ιερρχηση θεμτων προς εξταση, στα πλεστα των οποων χουν δρομολογηθε οι διαδικασες ελγχου.  
Η ευθνη για την καταπολμηση της διαφθορς δεν εναι υπθεση μνο αυτν που καταγγλλουν και δικουν τα σκνδαλα. Εναι ευθνη λων μας.  Της εκτελεστικς και νομοθετικς εξουσας, λων σων χουν ρλο και λγο εξουσας, του ευρτερου πολιτικο συστματος που συνθως ετε χειροκροτε, ετε σιωπ για πρξεις και παραλεψεις που οδηγον στη διαφθορ και τη διαπλοκ.  Στην Κπρο αν και χουν γνει κποια θετικ βματα για την καταπολμηση της διαφθορς και της διαπλοκς, εντοτοις εξακολουθε να υπρχει χρος, τσο σε νομοθετικ σο και σε πολιτικ εππεδο για συνεχ βελτωση.  Γι αυτ λοιπν, η καταπολμηση της διαφθορς και της διαπλοκς στο τπο μας, αποτελε σμερα για λους μας να μεγλο στοχημα.  να στοχημα που δεν συναρτται μνο για την επιβωση του τπου απ την οικονομικ δυσπραγα αλλ και για να καλτερο μλλον για τις επερχμενες γενις.  
Η κατπτωση του πολιτικο θους, η πτχευση αρχν και αξιν, η διαπλοκ και διαφθορ στη δημσια ζω δεν εναι ργο εξωγινων.  Εναι ργο του πολιτικο συστματος.  Και για να υπρξει η αναγκαα κθαρση και αναγννηση, εναι αναγκαα μια γενναιψυχη αυτοκριτικ χωρς ευθυνοφοβα.  Χωρς ασφαλς ισοπεδσεις που τενουν να συγκαλψουν ενχους και ενοχς.  Γιατ η ισοπδωση υπευθνων και ευθυνν, η εξσωση και η εξομοωση ενχων και αθων εξυπηρετε τους ενχους και τους διευκολνει στη συνχιση του φθοροποιο τους ργου.  
Το πολιτικ σστημα οφελει να λβει το εκκωφαντικ ηχηρ μνυμα των πολιτν.  Να μην αρνομαστε και να μην απεκδυμαστε ευθυνν.  Να υποβληθομε στην αναγκαα αυτοκριτικ που εναι το πικρ μεν, πλην μως αναγκαο φρμακο για τη θεραπεα.   Οι ευθνες πρπει να αναζητονται στη βαθμιαα φθορ του πολιτικο συστματος.  Στην αναποτελεσματικτητα της πολιτικς διαδικασας, στις λειτουργες των πολιτικν φορων, σε φαινμενα διαφθορς και ατιμωρησας.  
Θα πρπει ακμα η αυτοκριτικ να επεκταθε και στις συμπεριφορς των τελευταων δεκαετιν.  Στο κυνγι του εκολου κρδους, του κρατου ατομικισμο, της απληστας, της επιδειξιομανας, της ασυλλγιστης ψηφοθηρικς διγκωσης του δημσιου τομα, της  αλγιστης συμπεριφορς μικρομεγαλισμο των κυπριακν τραπεζν, της αποσθρωσης των δικτων κοινωνικς αλληλεγγης.  λα αυτ εναι τα νθη του κακο, αλλ και το εφορο δαφος στο οποο εκολα φτρωσε και ευδοκμησε η οικονομικ κρση.  Αυτ η κρση βρκε την κυπριακ κοινωνα ανοχρωτη, απογυμνωμνη απ τον παραδοσιακ της χαρακτρα.  Αυτ τον χαρακτρα που της επτρεψε να αντιμετωπσει την εθνικ καταστροφ του 1974 και να επιτχει την εθνικ, οικονομικ και κοινωνικ αναγννηση.  
Το πολιτικ, κοινωνικ και οικονομικ μοντλο που υιοθετθηκε αργτερα, οδγησε σε κακοθεις μεταλλξεις σε λους τους τομες του δημσιου βου.  Στην πολιτικ, την οικονομα, την παιδεα.  Τους αξιακος κδικες της κοινωνας.  Γ αυτος λοιπν τους λγους, οι πολτες θα εμπιστευτον ξαν αυτος που τλμησαν και ξετλυξαν το κουβρι της διαπλοκς και της διαφθορς, αυτος που κτπησαν το αμαρτωλ σστημα, αυτος που με πρωτοβουλες τους και πολιτικ παρρησα νομοθτησαν και δωσαν νομικ πλα και εχγγυα χρηστς διοκησης.  
Ευελπιστ τι μετ τις Βουλευτικς Εκλογς θα υπρξει μια ευρτερη κινητικτητα τσον σον αφορ τις διαπραγματεσεις για το Εθνικ μας θμα αλλ και την ενεργοποηση του Διεθνος Παργοντα προς αυτν την κατεθυνση.
Το θμα της Αμμοχστου θα πρπει να συζητηθε κατ προτεραιτητα και η πλη να επιστραφε στους νμιμους κατοκους της πως αυτ αναφρεται στα ψηφσματα των Ηνωμνων Εθνν για την "νευ ρων επιστροφ της πλης στους νμιμους κατοκους της" καθς επσης και στην συμφωνα Κυπριανο - Ντενκτς.  Η επιστροφ της Αμμοχστου δεν εναι δικοινοτικ πρβλημα.  Κατχεται απ τον τουρκικ στρατ και υπεθυνη γι αυτ εναι η Τουρκα.  Εδ εναι που πρπει να πειστε και να πιεστε η Τουρκα.  Εδ εναι που η διεθνς κοιντητα, οι μεσολαβητς και η Ευρωπακ νωση πρπει να επικεντρωθον και να συνδρμουν ουσιαστικ και αποφασιστικ.  Η Αμμχωστος δεν πρπει να καταστε ΜΟΕ, οτε να συζητηθε στο πλασιο συνολικς λσης του Κυπριακο.  Οι συμφωνες κορυφς και τα ψηφσματα του Συμβουλου Ασφαλεας μιλον για συζτηση κατ προτεραιτητα.  
Η επιστροφ της Αμμοχστου μπορε να αποτελσει το σημεο καμπς για τη λση. Μια ττοια ενργεια θα βοηθσει στο σπσιμο των φραγμτων της δυσπιστας που δικαιολογημνα υπρχουν. Και ταυτχρονα θα δεξει στην πρξη το πως μπορε να εξελιχθε το μλλον σε μια επανενωμνη Κπρο. 

Ποιο εναι το διακβευμα αυτν των εκλογν για το ΔΗΣΥ;

Το διακβευμα αυτν των εκλογν για τον Δημοκρατικ Συναγερμ εναι κατ πσο θα συνεχσουμε με Σταθερ Προοπτικ θα χουμε πισωγρισμα.  Η κρισιμτητα αυτν των εκλογν εστιζεται σ αυτ την στχευση.  Σταθερ προοπτικ για λση – επαννωση της Πατρδας μας που το  Εθνικ μας θμα, το Κυπριακ βρσκεται στο επκεντρο της πολιτικς του ΔΗΣΥ, ως πρβλημα στρατιωτικς εισβολς και κατοχς και παραβασης ανθρωπνων δικαιωμτων απ την Τουρκα στη Κπρο.  Στχος και ραμα μας εναι η απαλλαγ της Κπρου απ την στρατιωτικ κατοχ και τον εποικισμ, η επαννωση της και η δημιουργα συνθηκν ειρηνικς συμβωσης Ελληνοκυπρων, Τουρκοκυπρων, Αρμενων, Μαρωνιτν και Λατνων.  

Σταθερ Προοπτικ για την ανπτυξη της οικονομας και των μεταρρυθμσεων.  Τον Μρτη του 2013, η 15 ημερν κυβρνηση του Νκου Αναστασιδη, κλθηκε να λβει δσκολες, εππονες, αλλ αναγκαες αποφσεις. Ελογο εναι το παρπονο τι στη Κπρο εφαρμστηκαν πρωτοφαν μτρα σε μια προσπθεια να σταλον μηνματα σε λη την Ευρπη.  Τποτα μως απ αυτ δεν θα εχε συμβε αν λαμβναμε γκαιρα τα μτρα μας.  Τποτα δεν θα εχε γνει αν εισακουγμασταν, ταν απαιτοσαμε συγκρτηση δαπανν και επεγουσα αντιμετπιση των προβλημτων.  Ο Κυπριακ λας φνηκε αντξιος των περιστσεων.  κανε σκληρς θυσες.  Τρα χρνια μετ, η Χρα μας βγκε απ το μνημνιο.  Ανακτσαμε ως χρα την αξιοπρπεια και την Εθνικ μας κυριαρχα.  Γναμε ξαν αφντες του τπου μας.  Δεν θα αφσουμε ξαν τους λακιστς να πισωγυρσουν την Χρα.  Αλμονο, αν στη προσπθεια μας να κερδσουμε την θετικ κουβντα, για χρη μερικν ψφων, θσουμε σε κνδυνο τις τερστιες θυσες που αυτς ο λας κανε τα τελευταα χρνια.  

- Στλνετε το μνυμα τι θλετε να ισχυρ ΔΗΣΥ για μια ισχυρ κυβρνηση. Δεν φοβστε τι ο κσμος Θα σας τιμωρσει για σα πραξε πρττει π κυβρνηση;

Ισχυρς ΔΗΣΥ σημανει Ισχυρ κυβρνηση.  Ισχυρ κυβρνηση σημανει προοπτικ ελπδας και ανπτυξης για την Χρα.  Ο λας γνωρζει και αναγνωρζει τις δικς του θυσες αλλ και τις τιτνιες προσπθειες της κυβρνησης τα τελευταα τρα χρνια να σταθεροποισει την οικονομα και να την βλει ξαν μπροστ στην κατεθυνση της ανπτυξης.  Οι ψηφοφροι καλονται να στελουν το μνυμα τι η Κπρος δεν πρπει να γυρσει στις εποχς της εσφαλμνης οικονομικς διαχερισης, της διαφθορς και των αδιεξδων.  Ο κσμος τιμρησε αυτος που μας φεραν την Τρκα.  Δεν θα τιμωρσει αυτος που την διωξαν πριν την ρα τους.  

- Επειδ ως πρεδρος της Επιτροπς Ελγχου εδατε κι ακοσατε πολλ, θα τολμσω να σας ρωτσω εν υπρχει ακμα κτι σ' αυτ τον τπο που πσω του δεν υπρχει ποπτη σκι;

Στην κοινοβουλευτικ Επιτροπ Ελγχου ντως εδα και κουσα πολλ. Ταπειν πιστεω τι σκησα τον πρποντα κοινοβουλευτικ λεγχο με γνμονα το δημσιον συμφρον αυτο του λαο και αυτς της Χρας, αμερληπτα, με υπομον και επιμον.  Για δεκαετες ολκληρες λειτουργοσε να σστημα στον Δημσιο και Ημιδημσιο τομα, στην Τοπικ Αυτοδιοκηση, χωρς δκτυ εσωτερικο ελγχου.  Και εκε που υπρχε εσωτερικς λεγχος και δκτυ αυτς ταν διτρητος.  Σ αυτς τις τρπες δεν χωροσαν μνο σκις αλλ μπαινβγαιναν ανενχλητα τα λαμγια.  Ναι, υπρχουν δεκδες θματα που χρζουν ελγχου.  Με την ελεγκτικ Υπηρεσα του Κρτους εμαστε σε καθημεριν συνεργασα.  Υπρχει ιερρχηση θεμτων προς εξταση, στα πλεστα των οποων χουν δρομολογηθε οι διαδικασες ελγχου.  

- Οι αποκαλψεις δεν προκαλον ζημι και στην δια την πολιτικ ζω του τπου; Δεν φοβστε τι οι πολτες θα τιμωρσουν ακμα και αυτος που καταγγλλουν, δικουν τα σκνδαλα;

Η ευθνη για την καταπολμηση της διαφθορς δεν εναι υπθεση μνο αυτν που καταγγλλουν και δικουν τα σκνδαλα. Εναι ευθνη λων μας.  Της εκτελεστικς και νομοθετικς εξουσας, λων σων χουν ρλο και λγο εξουσας, του ευρτερου πολιτικο συστματος που συνθως ετε χειροκροτε, ετε σιωπ για πρξεις και παραλεψεις που οδηγον στη διαφθορ και τη διαπλοκ.  Στην Κπρο αν και χουν γνει κποια θετικ βματα για την καταπολμηση της διαφθορς και της διαπλοκς, εντοτοις εξακολουθε να υπρχει χρος, τσο σε νομοθετικ σο και σε πολιτικ εππεδο για συνεχ βελτωση.  Γι αυτ λοιπν, η καταπολμηση της διαφθορς και της διαπλοκς στο τπο μας, αποτελε σμερα για λους μας να μεγλο στοχημα.  να στοχημα που δεν συναρτται μνο για την επιβωση του τπου απ την οικονομικ δυσπραγα αλλ και για να καλτερο μλλον για τις επερχμενες γενις.  
Η κατπτωση του πολιτικο θους, η πτχευση αρχν και αξιν, η διαπλοκ και διαφθορ στη δημσια ζω δεν εναι ργο εξωγινων.  Εναι ργο του πολιτικο συστματος.  Και για να υπρξει η αναγκαα κθαρση και αναγννηση, εναι αναγκαα μια γενναιψυχη αυτοκριτικ χωρς ευθυνοφοβα.  Χωρς ασφαλς ισοπεδσεις που τενουν να συγκαλψουν ενχους και ενοχς.  Γιατ η ισοπδωση υπευθνων και ευθυνν, η εξσωση και η εξομοωση ενχων και αθων εξυπηρετε τους ενχους και τους διευκολνει στη συνχιση του φθοροποιο τους ργου.  
Το πολιτικ σστημα οφελει να λβει το εκκωφαντικ ηχηρ μνυμα των πολιτν.  Να μην αρνομαστε και να μην απεκδυμαστε ευθυνν.  Να υποβληθομε στην αναγκαα αυτοκριτικ που εναι το πικρ μεν, πλην μως αναγκαο φρμακο για τη θεραπεα.   Οι ευθνες πρπει να αναζητονται στη βαθμιαα φθορ του πολιτικο συστματος.  Στην αναποτελεσματικτητα της πολιτικς διαδικασας, στις λειτουργες των πολιτικν φορων, σε φαινμενα διαφθορς και ατιμωρησας.  
Θα πρπει ακμα η αυτοκριτικ να επεκταθε και στις συμπεριφορς των τελευταων δεκαετιν.  Στο κυνγι του εκολου κρδους, του κρατου ατομικισμο, της απληστας, της επιδειξιομανας, της ασυλλγιστης ψηφοθηρικς διγκωσης του δημσιου τομα, της  αλγιστης συμπεριφορς μικρομεγαλισμο των κυπριακν τραπεζν, της αποσθρωσης των δικτων κοινωνικς αλληλεγγης.  λα αυτ εναι τα νθη του κακο, αλλ και το εφορο δαφος στο οποο εκολα φτρωσε και ευδοκμησε η οικονομικ κρση.  Αυτ η κρση βρκε την κυπριακ κοινωνα ανοχρωτη, απογυμνωμνη απ τον παραδοσιακ της χαρακτρα.  Αυτ τον χαρακτρα που της επτρεψε να αντιμετωπσει την εθνικ καταστροφ του 1974 και να επιτχει την εθνικ, οικονομικ και κοινωνικ αναγννηση.  
Το πολιτικ, κοινωνικ και οικονομικ μοντλο που υιοθετθηκε αργτερα, οδγησε σε κακοθεις μεταλλξεις σε λους τους τομες του δημσιου βου.  Στην πολιτικ, την οικονομα, την παιδεα.  Τους αξιακος κδικες της κοινωνας.  Γ αυτος λοιπν τους λγους, οι πολτες θα εμπιστευτον ξαν αυτος που τλμησαν και ξετλυξαν το κουβρι της διαπλοκς και της διαφθορς, αυτος που κτπησαν το αμαρτωλ σστημα, αυτος που με πρωτοβουλες τους και πολιτικ παρρησα νομοθτησαν και δωσαν νομικ πλα και εχγγυα χρηστς διοκησης.

 Η Αμμχωστος σημεο καμπς για λση

-Ελπζετε τι κτι θετικ θα χουμε φτος στο Κυπριακ ευρτερα και για την Αμμχωστο ειδικτερα;

Ευελπιστ τι μετ τις Βουλευτικς Εκλογς θα υπρξει μια ευρτερη κινητικτητα τσον σον αφορ τις διαπραγματεσεις για το Εθνικ μας θμα αλλ και την ενεργοποηση του Διεθνος Παργοντα προς αυτν την κατεθυνση.
Το θμα της Αμμοχστου θα πρπει να συζητηθε κατ προτεραιτητα και η πλη να επιστραφε στους νμιμους κατοκους της πως αυτ αναφρεται στα ψηφσματα των Ηνωμνων Εθνν για την "νευ ρων επιστροφ της πλης στους νμιμους κατοκους της" καθς επσης και στην συμφωνα Κυπριανο - Ντενκτς.  Η επιστροφ της Αμμοχστου δεν εναι δικοινοτικ πρβλημα.  Κατχεται απ τον τουρκικ στρατ και υπεθυνη γι αυτ εναι η Τουρκα.  Εδ εναι που πρπει να πειστε και να πιεστε η Τουρκα.  Εδ εναι που η διεθνς κοιντητα, οι μεσολαβητς και η Ευρωπακ νωση πρπει να επικεντρωθον και να συνδρμουν ουσιαστικ και αποφασιστικ.  Η Αμμχωστος δεν πρπει να καταστε ΜΟΕ, οτε να συζητηθε στο πλασιο συνολικς λσης του Κυπριακο.  Οι συμφωνες κορυφς και τα ψηφσματα του Συμβουλου Ασφαλεας μιλον για συζτηση κατ προτεραιτητα.  Η επιστροφ της Αμμοχστου μπορε να αποτελσει το σημεο καμπς για τη λση. Μια ττοια ενργεια θα βοηθσει στο σπσιμο των φραγμτων της δυσπιστας που δικαιολογημνα υπρχουν. Και ταυτχρονα θα δεξει στην πρξη το πως μπορε να εξελιχθε το μλλον σε μια επανενωμνη Κπρο. 

 
     
  1
2
 
  &