Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  5/3/2021 - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΛΗΘΕΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΩΝ    
 
2021-03-05

 

Νομοθεσία για προστασία πληροφοριοδοτών

ΠΡΟΤΑΣΗ νόμου που προβλέπει την καθίδρυση αποτελεσματικού πλαισίου παροχής ειδικής έννομης προστασίας στους πληροφοριοδότες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα κατέθεσαν χθες από κοινού στη Βουλή ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Γεωργίου εκ μέρους της  Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών και η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος της.

ΑΡΧΙΚΑ η κ. Χαραλαμπίδου είχε καταθέσει το 2016 πρόταση νόμου για να παρέχεται προστασία στους πληροφοριοδότες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.  Ένα χρόνο αργότερα το 2017 κατέθεσε νομοσχέδιο η κυβέρνηση που παρείχε προστασία μόνο στους πληροφοριοδότες του δημόσιου τομέα. Τα δύο νομοθετήματα απασχόλησαν την Επιτροπή Νομικών η οποία τα πάντρεψε και ετοίμασε μια ενιαία νομοθεσία αυτή που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Αναμένεται σύντομα να πάει στην Ολομέλεια για έγκριση.

ΟΠΩΣ αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση σκοπός της υπό αναφοράς πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία καθιδρύεται ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ειδικής έννομης προστασίας εκείνων των εργοδοτουμένων στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι προβαίνουν σε αποκάλυψη στοιχείων και πληροφοριών που περιήλθαν στην κατοχή τους ή υπέπεσαν στην αντίληψη τους εντός του εργασιακού τους χώρου και για τα οποία έχουν την εύλογη πεποίθηση ότι είναι αληθή και σχετίζονται με πράξεις διαφθοράς πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς ή παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου.

ΜΕ την προτεινόμενη νομοθεσία η οποία αποτελεί και εναρμονιστική υποχρέωση της Δημοκρατίας βάσει της Οδηγίας 2019/1937/ΕΕ η οποία πρέπει να μεταφερθεί στην εθνική έννομη τάξη μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2021, θεσπίζεται η υποχρέωση καθίδρυσης εσωτερικών διαύλων αναφοράς με τη σύσταση ανεξάρτητων μονάδων αναφορών τόσο από δημόσιους οργανισμούς όσο και από τις καθοριζόμενες οντότητες του ιδιωτικού τομέα στους οποίους ο εργοδοτούμενος οφείλει κατά πρώτον να αποτείνεται με την υποβολή αναφοράς.

 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ επίσης η καθίδρυση εξωτερικού διαύλου αναφοράς ο οποίος θα λειτουργεί στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και θα στελεχώνεται από λειτουργούς της εν λόγω υπηρεσίας στον οποίο ο εργοδοτούμενος θα υποβάλλει αναφορά απ ευθείας και/ή υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην προτεινόμενη νομοθεσία. Γίνεται επίσης πρόβλεψη για δημόσια αποκάλυψη στοιχείων και πληροφοριών στο ευρύ κοινό μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης MME ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή ακόμη και προφορικά σε καθοριζόμενα πρόσωπα όπως αιρετοί αξιωματούχοι συνδικαλιστικές ή επαγγελματικές οργανώσεις κ.α.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ στην προτεινόμενη νομοθεσία ενσωματώνονται οι προκύπτουσες από τη σχετική Οδηγία υποχρεώσεις αναφοράς παραβάσεων κανόνων σχετικών με τους προβλεπόμενους τομείς ενωσιακού δικαίου καθώς και η υποχρέωση αναφοράς πράξεων και παραλείψεων ενός ευρέος φάσματος προσώπων εντός του εργασιακού πλαισίου οι οποίες εμπεριέχουν το στοιχείο της διαφθοράς και που κατόπιν δέουσας έρευνας δυνατόν να καταλήξουν σε στοιχειοθέτηση προβλεπόμενου αδικήματος διαφθοράς ήτοι αδικήματος δωροδοκίας δωροληψίας διασπάθισης δημοσίου χρήματος άσκησης επιρροής προς επίτευξη παράνομου αποτελέσματος μεγάλης κλίμακας κακοδιαχείριση παρέμβαση και/ή επηρεασμό της δικαιοσύνης κ.ά.

ΣΥΝΑΦΩΣ η προτεινόμενη ειδική έννομη προστασία απαλλάσσει τον εργοδοτούμενο ο οποίος ενεργεί καλόπιστα και με την εύλογη πεποίθηση ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναφέρει είναι αληθή από κάθε ευθύνη ποινική πειθαρχική ή αστική. Περαιτέρω παρέχει σε αυτόν ισχυρή προστασία με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου οι οποίες καθιστούν άκυρο κάθε συμβατικό όρο ή άλλη συμφωνία ή ρήτρα με την οποία ούτος κατά τη σύναψη της οικείας σύμβασης εργασίας δεσμεύεται καθ οιονδήποτε τρόπο ότι δε θα προχωρήσει σε υποβολή αναφοράς ή σε δημόσια αποκάλυψη ή ότι παραιτείται της προβλεπόμενης ειδικής έννομης προστασίας.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ των πιο πάνω παρέχεται ειδική προστασία στον εργοδοτούμενο και αναφέροντα σε περίπτωση αστικής αγωγής εναντίον του για προσβολή της φήμης του αναφερομένουυπό μορφή ειδικής υπεράσπισης βάσει των διατάξεων της υπό αναφορά πρότασης νόμου. Ταυτόχρονα καθίσταται πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα η εκδήλωση αντιποίνων οποιασδήποτε μορφής εκ μέρους του αναφερομένου ήτοι εργοδότη άλλου ιεραρχικά ανωτέρου ή/και Πολιτικά Εκτεθειμένου Προσώπου (ΠΕΠ) το οποίο επίσης συγκαταλέγεται στα πρόσωπα τα οποία ο εργοδοτούμενος δύναται να κατονομάσει ως αναφερομένους. Συναφώς στην περίπτωση λειτουργού ή υπαλλήλου ο οποίος κατονομάζεται σε αναφορά και ο οποίος προβαίνει σε αντίποινα υπόκειται σε πειθαρχική κύρωση η οποία δυνατόν να εκτείνεται μέχρι και την απόλυσή του.

Η ΘΕΣΠΙΣΗ της προτεινόμενης νομοθεσίας καταλήγει η αιτιολογική έκθεση αναμένεται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην πάταξη των αυξανόμενων φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου στη βάση διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών με τη θεμελίωση ενός πλήρους και συνεκτικού πλαισίου προστασίας των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος το οποίο θα καλύπτει όλα τα επίπεδα δράσης.

 
     
   
  ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
   
     
   
       
  ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ