Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  16/1/2020 - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΛΗΘΕΙΑ - ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟ O ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟ.    
 
2020-01-16

Οι αλλαγές στο ενοικιοστάσιο.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Γιώργος Γεωργίου ανακοίνωσε πως μετά από διαβούλευση μεταξύ των μελών της Επιτροπής για την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΔΗΣΥ για τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου για το ενοικιοστάσιο προσθέτοντας ότι οι εισηγητές της πρότασης νόμου υιοθέτησαν τις τροπολογίες που κατέθεσε το ΑΚΕΛ και έτσι ο χρόνος έξωσης για καταστήματα ρυθμίζεται στους δύο μήνες και στους τρεις μήνες για τις κατοικίες.

Επίσης ο κ Γεωργίου είπε πως η νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα του κράτους και δεν θα τυγχάνει εφαρμογής για υφιστάμενες διαδικασίες έξωσης.  Πρόσθεσε πως η πρόταση νόμου θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση σε νόμο την ερχόμενη Παρασκευή.

ΚΛΗΘΕΙΣ να διευκρινίσει αυτό που θα ισχύει με τον προωθούμενο νόμο είπε όταν παρέλθουν 4 μήνες με απλήρωτα ενοίκια αποστέλλεται προειδοποίηση 21 ημερών για εξόφληση των οφειλόμενων ενοικίων και μετά την πάροδο τους ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταχωρήσει αίτηση έξωσης. Πρόσθεσε πως εντός 14 ημερών μετά την κοινοποίηση της αίτησης έξωσης πρέπει να καταχωρηθεί απάντηση και εντός τριών ημερών το Δικαστήριο αποφασίζει αν αποδέχεται την απάντηση οπόταν είτε αρχίζει είτε διακόπτεται η διαδικασία έξωσης.

ΜΕΤΑ ΤΗ διεξοδική συζήτηση του θέματος που έγινε στην Επιτροπή Νομικών και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της από ενδιαφερόμενους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών ΚΕΒΕ, ΟΕΒ κ.ο.κ) οι εισηγητές της πρότασης νόμου έχοντας ως στόχο την ταχεία εκδίκαση αγωγών για είσπραξη καθυστερημένων ενοικίων αποφάσισαν να αναθεωρήσουν το αρχικό κείμενο της πρότασης νόμου που κατατέθηκε από τον ΔΗΣΥ ώστε : ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ της αίτησης για ανάκτηση κατοχής ενώπιον του δικαστηρίου απάντηση εκ μέρους του ενοικιαστή θα γίνεται αποδεκτή από τον πρωτοκολλητή για καταχώριση μόνο εάν η απάντηση συνοδεύεται είτε από απόδειξη του λογιστηρίου του δικαστηρίου ότι έχει κατατεθεί σ αυτό το ποσό που περιλαμβάνεται στην αίτηση ως οφειλόμενα καθυστερημένα ενοίκια είτε από απόδειξη είσπραξης του ενοικίου η οποία εκδόθηκε από τον ιδιοκτήτη ή από αντιπρόσωπο του ή από απόδειξη κατάθεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προς όφελος του ιδιοκτήτη ή αντιπροσώπου αυτού. Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του ενοικίου μετά την καταχώριση απάντησης στη βάση των πιο πάνω θα παρέχεται το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη με μονομερή αίτηση που θα καταχωρίσει στο δικαστήριο να προχωρήσει με απόδειξη της υπόθεσης του ή με καταχώριση αίτησης για έκδοση συνοπτικής απόφασης τηρουμένων των προνοιών των θεσμών Πολιτικής Δικονομίας και του σχετικού κανονισμού των περί Ενοικιοστασίου Διαδικαστικών Κανονισμών. Σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος έξωσης μετά από απαίτηση του ιδιοκτήτη στη βάση των πιο πάνω το δικαστήριο δύναται να καθορίσει τον χρόνο συμμόρφωσης με το διάταγμα έξωσης ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριάντα ημερών αν πρόκειται για κατάστημα ή των εξήντα ημερών αν πρόκειται για κατοικία.

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ νομοθεσία η οποία σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα υπερψηφιστεί κατά την διάρκεια της συνεδρία της ολομέλειας αύριο Παρασκευή διαλαμβάνει ότι αν ενοικιαστής δεν πληρώνει τα ενοίκια ο ιδιοκτήτης μπορεί να του δώσει γραπτή προειδοποίηση.  Εάν μετά την πάροδο 21 ημερών από την ημερομηνία προειδοποίησης δεν διευθετηθούν οι οφειλές ο ιδιοκτήτης μπορεί να πάει στον πρωτοκολλητή και να αρχίσει τη διαδικασία έξωσης. Από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης υποβάλει αίτηση στον πρωτοκολλητή ο ενοικιαστής έχει 14 ημέρες να παρουσιάσει τις αποδείξεις πληρωμής των οφειλών του. Σε αντίθετη περίπτωση αρχίζει η διαδικασία έξωσης και σε ένα μήνα γίνεται έξωση ανάκτηση εμπορικού υποστατικού και δύο μήνες οικιστικού υποστατικού. Αν ο ενοικιαστής παρουσιάσει αποδείξεις αποκτά δικαίωμα υπεράσπισης στη διαδικασία έξωσης

Με την προτεινόμενη τροποποίηση επισπεύδεται η διαδικασία επίδοσης και εξέτασης των αιτήσεων έξωσης ενώπιον του Δικαστηρίου και μεταφέρεται το βάρος της απόδειξης για την καταβολή του ενοικιοστασίου στον ενοικιαστή.  Όταν ενοικιαστής δεν πληρώνει το ενοίκιο ο ιδιοκτήτης κέκτηται να προχωρήσει τη διαδικασία της έξωσης η οποία για οικιστικό υποστατικό η διαδικασία έξωσης πρέπει να ολοκληρωθεί σε έξι μήνες και για εμπορικό σε τρεις μήνες.  Η ουσιαστική αλλαγή στο νέο νομοσχέδιο είναι η μεταφορά του βάρους της απόδειξης στον ενοικιαστή και συγκεκριμένα ο ενοικιαστής θα πρέπει να παρουσιάσει απόδειξη εξόφλησης όλων των ενοικίων στον πρωτοκολλητή. Αν δεν παρουσιαστούν οι αποδείξεις δρομολογείται η διαδικασία της έξωσης.

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ενοικιαστή ότι δεν έγιναν επιδιορθώσεις για αυτό και δεν πλήρωνε δεν θα αποτελούν υπεράσπιση καθώς υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να ακολουθήσει ο ενοικιαστής και αυτοί οι ισχυρισμοί δεν μπορούν να κρατούν σε ομηρία τον ιδιοκτήτη.

Κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου ακούστηκαν και λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις των  εμπλεκομένων περιλαμβανομένης και της Προέδρου του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων και το κείμενο της πρότασης νόμου τροποποιήθηκε ανάλογα. Η διαδικασία έξωσης θα προωθείται με τον νέο μόνο για τις περιπτώσεις που ένας ενοικιαστής γίνεται στρατηγικός κακοπληρωτής

 
     
   
  ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
   
     
   
       
  ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ