Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  24/11/2017 - - . /    
 
2017-11-24

Η κθεση που περιμνει η νομικ υπηρεσα για εξταση. Το κρτος εκτμησε την απαλλοτρωση 14 2 εκ. Απ αυτ το ποσ θα πρεπε να αφαιρεθον τα ενοκια που εχαν δοθε μχρι την ημρα της απαλλοτρωσης δηλαδ 933 χιλιδες. Αυτ ταν γραπτ συμφωνα στο συμβλαιο. Δηλαδ το κρτος πλρωσε 15.1 εκ. Η εκτμηση της αγοραας αξας του κτιρου απ το Τμμα Κτηματολογου και Χωρομετρας ταν μεταξ 11.5 εκ και 13,7 εκ. Δηλαδ εν το κρτος θα πρεπε να καταβλει να μσο ρο 12.6 εκ στο τλος δωσε στον ιδικτητη τον κτιρου 15,1 εκ . Να σημειωθε μως τι υπρχε εκτμηση απ τον Τομα Επιμετρσεων του Τμματος Δημοσων ργων τι η αγοραα αξα του κτιρου ταν στα 8,5 εκ.

Υπ διερενηση στην Ελεγκτικ Υπηρεσα βρσκεται ακμη η κθεση για τη διαδικασα στγασης του επαρχιακο κτηματολογικο γραφεου Λρνακας. Απ την κθεση προκπτουν ενδεχομνως ποινικς ευθνες πως φνηκε απ την εξταση της υπθεσης στην Επιτροπ Ελγχου που γινε στις 19 Οκτωβρου.  Η Επιτροπ ζτησε απ τον Γενικ Ελεγκτ Οδυσσα Μιχαηλδη ο οποος παρστη στη συγκεκριμνη συνεδρα τι θα διαβιβσει μεσα την κθεσ του στο Γενικ  Εισαγγελα. Ο Οδυσσας Μιχαηλδης εχε δηλσει την επμενη ημρα σε τηλεοπτικ εκπομπ του PIK τι θα διαβιβσει την κθεση στον Κστα Κληρδη εντς δο βδομδων. Ωστσο η ''Α'' εναι σε θση να γνωρζει τι προκυψαν να στοιχεα τα οποα αναβαθμζουν το σκνδαλο. Σμφωνα με τις τελευταες πληροφορες που κατχει η εφημερδα μας η προηγομενη κυβρνηση σπατλησε περπου πντε εκατομμρια ευρ περισστερα και χι 2,6 πως ταν η αρχικ εκτμηση απ τα χρματα που πρεπε να δοθον για τη διαδικασα απαλλοτρωσης του συγκεκριμνου κτιρου. Πηγς που μλησαν στην Α ανφεραν τι τα στοιχεα συνηγορον στο τι δθηκαν περισστερα εκατομμρια χωρς να εναι αναγκαο. Η κθεση σντομα θα εναι στον Γενικ Ελεγκτ και σμφωνα με τις πληροφορες μας να ζτημα που θα εξεταστε θα εναι η διακνηση χρημτων απ την εταιρα που κατεχε το κτριο και το οποο απαλλοτρωσε η κυβρνηση με τι και αν σημανει αυτ. Το θμα ενδχεται να απασχολσει ξαν απ βδομδας την Επιτροπ Ελγχου της Βουλς.

 

ΤΟΤΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Υπενθυμζεται τι ο κ Μιχαηλδης ρωτθηκε ευθως για την αργοπορα εντς της Επιτροπς απ τον βουλευτ ΔΗΣΥ Γιργο Γεωργου στις 19 Οκτωβρου αρκστηκε μως να πει τι εντς των επμενων ημερν θα παραδσει την κθεση στον Εισαγγελα θα το δομε το θμα επε ο Οδυσσας Μιχαηλδης για να του απαντσει ο κ Γεωργου χι δεν θα το δετε θα δσετε αριο την κθεση στον Γενικ Εισαγγελα  κριε Μιχαηλδη. Σμφωνα με την κθεση της Ελεγκτικς Υπηρεσας η λη διαδικασα που ακολουθθηκε μπορε να χαρακτηριστε ως μια συγκεκαλυμμνη ανθεση σε να ιδιοκττη γης της κατασκευς δημοσου ργου κατ παρκαμψη των νμιμων διαδικασιν ανθεσης δημοσων συμβσεων με αδιαφαν τρπο και σε τιμ που συνιστ διασπθιση δημσιου χρματος προς φελος ενς ιδιτη. Φανεται τι ντως η καθυστρηση της παρδοσης της κθεσης εναι δικαιολογημνη αφο βρθηκαν και να στοιχεα.

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σε τι αφορ αποσπσματα της κθεσης εν η αρχικ απφαση του Υπουργικο Συμβουλου της κυβρνησης Χριστφια προβλεπε ενοικαση του κτιρου με τον ρο πως στην περπτωση κατ την οποα αποφασιστε και συμφωνηθε σε μεταγενστερο στδιο η ενοικιαγορ του κτιρου το ποσ του ενοικου που θα καταβλλεται απ την ημερομηνα της συμφωνας ενοικιαγορς να συνυπολογζεται στο ποσ της ενοικιαγορς τελικ κτι ττοιο δεν γινε και αποφασστηκε απαλλοτρωση του κτιρου στερα απ απφαση της τριμελος Επιτροπς που συστθηκε για το θμα.

Η Επιτροπ αποτελετο απ τους Γενικος Διευθυντς των Υπουργεων Εσωτερικν και Οικονομικν και τον Γενικ Λογιστ Το ποσ που κατβαλε τελικ το κρτος κατ την απαλλοτρωση ταν €14.200.000 εν τα ενοκια που εχαν

καταβληθε μχρι το 2009 ταν €933.106 . Συνολικ το Κτηματολγιο κατβαλε €15.133.106 . Ωστσο με βση τη συγκριτικ μθοδο που υιοθετθηκε απ το ΤΚΧ η εκτμηση της αγοραας αξας του κτιρου ταν μεταξ €11.500.000

€13.700.000.  πως σημεινεται το κστος αγορς του ακιντου ταν πολ ψηλτερο €1.433.106 - €3.633.106 η διαφορ ανλογα με τη μθοδο εκτμησης της εκτμησης του Κτηματολογου χωρς μλιστα να υπολογιστον και τα ενοκια που εχαν καταβληθε €933.106 και οι φροι που απλεσε το Κρτος. Παρλληλα με βση την εκτμηση δαπνης που ετοιμστηκε απ τον Τομα Επιμετρσεων του Τμματος Δημοσων ργων η αγοραα αξα του κτιρου ανερχταν στο ποσ των €8.500.000

 

ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ

σον αφορ την καταβολ ενοικου εν το εν λγω εμβαδν υπολογστηκε απ το Τμμα Δημοσων ργων σε 4.565τ.μ η πληρωμ του ενοικου γινταν σμφωνα με το εμβαδν που υπολογστηκε απ τον Ιδιοκττη 4.680τ.μ το οποο ταν κατ 115τ.μ περισστερο. Με βση το συμφωνηθν μηνιαο ενοκιο €1,35/τ.μ προκπτει επιπλον πληρωμ

ποσο €1.305,25 τον μνα δηλαδ €1 5.663 τον χρνο.

 

Η ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ

Να σημειωθε τι για το ζτημα η νυν Διοικητς της Κεντρικς Τρπεζας και ττε Γενικ Ελγκτρια Χρυστλλα  Γιωρκτζιη εχε αναφρει στα συμπερσματα της δικς της κθεσης 23 Απριλου 2010 τι η αγορ του ακιντου το κστος γη και κτρια βρσκεται σε λογικ πλασια. Συμπληρνει ωστσο τι η διαδικασα που ακολουθθηκε δεν εξασφλισε διαφνεια ση μεταχεριση των πολιτν οτε η τιμ ταν προν ανταγωνισμο. Σμφωνα με την κθεση της κ. Γιωρκτζη το ποσ των 14,2 εκ εχε κλεσει σε συνντηση που εχαν η αρμδια Επιτροπ Γ.Δ Υπουργεου Οικονομικν Γ.Δ Υπουργεου Εσωτερικν και Γενικ Λογιστ στην παρουσα του Διευθυντ του τμματος Κτηματολογου και Χωρομετρας και αντιπροσπων της εταιρεας που ανκε το ακνητο δηλαδ της ριδα Κτηματικ Λτδ.  πως επεσμανε κατ τη συνεδρα της Επιτροπς η Γενικ Λογστρια Ρα Γεωργου η συγκεκριμνη διαδικασα για στγαση κρατικο κτιρου δεν πρπει να επαναληφθε αλλ θα πρπει κθε φορ να γνεται μια ολοκληρωμνη μελτη.

 
     
  1
 
  &