Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  - 21.10.2017 -    
 
2017-10-21

Μυρζει να... Δρομολαξι...  

Σκοτεινς διαδικασες μερικν μηνν που φεραν την απαλλοτρωση ενς υπερεκτιμημνου σε αξα κτιρου. Απ το χι του Υπουργικο Συμβουλου τον Ιολιο του 2008, μχρι το ναι του διου Υπουργικο τον Δεκμβριο του διου τους, φερε την προδιαγραφμενη απαλλοτρωση για την οποα ο Γενικς Ελεγκτς βλπει διασπθιση δημοσου χρματος.

Διαβζοντας την κθεση του Γενικο Ελεγκτ για τη διαδικασα στγασης του επαρχιακο κτηματολογικο γραφεου Λρνακας, τα συμπερσματα μπορε αν εναι διφορα. Το συμπρασμα που βγζει η «Α» και συνδει με τα σα ακοστηκαν την Πμπτη στην Επιτροπ Ελγχου της Βουλς, εναι τι οι διαδικασες μπζουν νερ. Ο βουλευτς του ΔΗΣΥ Γιργος Γεωργου μλησε για να βαρβτο σκνδαλο, ωστσο καννας δεν μπορε να προδικσει πριν το ζτημα διερευνηθε απ τον Γενικ Εισαγγελα. Κτι το οποο θα γνει σντομα, αφο σμφωνα με τον Οδυσσα Μιχαηλδη εντς 15 ημερν θα αποσταλε σημεωμα στο Γενικ Εισαγγελα ζητντας του να διερευνσει αν προκπτουν ποινικς ευθνες αναφορικ με την διαδικασα στγασης του επαρχιακο κτηματολογικο γραφεου Λρνακας.

Μιλντας χθες ο Γενικς Ελεγκτς σε διφορα MME επανλαβε τι η Υπηρεσα του θεωρε τι υπρξε πρδηλη διασπθιση δημοσου χρματος. Το κστος αγορς του ακιντου, επε, ταν πολ πιο ψηλ, περπου κατ 1,4 εκ. ευρ απ την πραγματικ αξα. Κληθες να σχολισει τι το 2010 η τως Γενικ Ελγκτρια ετομασε κθεση, με εντελς διαφορετικ εκτμηση, θεωρντας συμφρουσα την συμφωνα επε τι θα διερευνηθε υπ ποια δεδομνα προκυψε η εκτμηση της Χρυστλλας Γιωρκτζη.

 

 

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η «Α» παρουσιζει σμερα με χρονολογικ σειρ τα σα καταγρφονται στην κθεση του Γενικο Ελεγκτ, με τα συμπερσματα να εναι ορατ χωρς πολλς πολλς επεξηγσεις. Στις 20.1.2009, ο Διευθυντς του Τμματος Δημοσων ργων πληροφρησε τον Επαρχιακ Κτηματολογικ Λειτουργ Λρνακας τι με βση την εκτμηση δαπνης που ετοιμστηκε απ τον Τομα Επιμετρσεων του Τμματος του, η αγοραα αξα του κτιρου ανερχταν στο ποσ των €8. 500.000. Στο τλος η κτηματικ εταιρα που της ανκε εισπραξε 14,2 εκ + τα προηγομενα ενοκια. Στις 17.10.2008, δηλαδ μλις 3 μνες μετ την ολοκλρωση της μεταστγασης του Επαρχιακο Κτηματολογικο Γραφεου Λρνακας στο εν λγω κτριο, που γινε στις 21.7.2008, ρχισε η διαδικασα για αγορ του ακιντου. Η διαδικασα κατληξε με την Απφαση του Υπουργικο Συμβουλου που λφθηκε στις 8.12.2009, αφο προηγουμνως το Υπουργικ Συμβολιο εχε αποφασσει σε προηγομενη συνεδρα του στις 16.7.2009, να απορρψει την αγορ του ακιντου απ το Κρτος. Το Υπουργικ Συμβολιο σε να συνεδρα του που γινε στις 8.12.2009, επανεξτασε το πιο πνω θμα και αποφσισε να ακυρσει την προηγομενη Απφαση του ημερ. 16.7.2009 και, να εγκρνει την αγορ απ την κυβρνηση του υπ αναφορ ακιντου.

 

ΤΕΛΙΚΑ... ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ.

Αποφσισε επσης να διορσει τριμελ Επιτροπ, αποτελομενη απ τους Γενικος Διευθυντς των Υπουργεων Εσωτερικν

και Οικονομικν και τον Γενικ Λογιστ, με σκοπ τη διαπραγμτευση με την εταιρεα ριδα Κτηματικ Λτδ της τιμςπλησης. Σε συνεδρα της πιο πνω τριμελος Επιτροπς, με τους αντιπροσπους της εταιρεας ριδα Κτηματικ Λτδ, στην παρουσα και του Διευθυντ του ΤΚΧ, που γινε στις 16.12.2009 στο Υπουργεο Εσωτερικν, συμφωνθηκε μετ απ διαπραγματεσεις, πως η απκτηση του ακιντου γνει με απαλλοτρωση, ναντι ποσο €14.200.000. Το εν λγω ποσ καταβλθηκε στην εταιρεα στις 23.12.2009. 0 Γενικς Ελεγκτς προσθτει σε αυτ το σημεο, τι η απφαση της τριμελος Επιτροπς για απαλλοτρωση του ακιντου, δεν συνδει με την Απφαση που λφθηκε απ το Υπουργικ Συμβολιο στις 8.12.2009, για διαπραγμτευση της αγορς του εν λγω κτιρου απ την εταιρεα ριδα Κτηματικ Λτδ.

ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ.

 Κποια λλα σημεα που απασχολον τον Γενικ Ελεγκτ στην κθεση του, εναι τι θα πρεπε κατ την διαπραγμτευση που γινε για τον καθορισμ της τιμς πλησης του ακιντου, να ληφθε υπψη το ποσ που καταβλθηκε ως ενοκιο και, να αφαιρεθε απ το ποσ που τελικ συμφωνθηκε να καταβληθε  στον ιδιοκττη για την απαλλοτρωση του ακιντου. Αυτ δεν γινε. Επσης, η πρθεση της κυβρνησης για πιθαν απκτηση του κτιρου με τη μθοδο ενοικιαγορς, θα πρεπε να περιληφθε στους ρους της ΠΔΕ, γεγονς που θα προκαλοσε το ενδιαφρον για υποβολ προτσεων απ περισστερους Ιδιοκττες γης /και κτιρων. Οτε αυτ γινε. Απ εκε και πρα, με την απφαση για απαλλοτρωση αντ της αγορς, ο Ιδιοκττης απαλλχθηκε απ την υποχρωση για καταβολ των προβλεπμενων φρων προς το Κρτος! Επιπρσθετα, η τριμελς Επιτροπ αποφσισε να απαλλξει τον Ιδιοκττη απ την υποχρωση για συντρηση του κτιρου και των ηλεκτρομηχανολογικν εγκαταστσεων του, για συγκεκριμνη περοδο που θα συμφωνετο, παρ την αντθετη πρνοια στην Απφαση του Υπουργικο Συμβουλου (8.12.2009), μεταφροντας τη σχετικ δαπνη των εν λγω εργασιν στο Κρτος. ΤΑΧΡΗΜΑΤΑ. Δεν φταναν μνο αυτ, εν το εν εμβαδν του εν λγω κτιρου υπολογστηκε απ το Τμμα Δημοσων ργων σε 4.565τ.μ., η πληρωμ του ενοικου γινταν συμφων με το εμβαδν που υπολογστηκε απ τον Ιδιοκττη (4.680τ.μ.) το οποο ταν κατ 1 1 5τ.μ. περισστερο, χωρς να εφαρμοστε η σχετικ πρνοια του συμβολαου. Με βση το συμφωνηθν μηνιαο ενοκιο (€1,35/τ.μ.) προκπτει επιπλον πληρωμ ποσο €1.305,25 (115τ.μ. χ €1,35/τ.μ.) τον μνα, δηλαδ €15.663 τον χρνο. Τλος, το κστος αγορς του ακιντου ταν τελικ πολ ψηλτερο (€1.433.106 - €3.633.106 η διαφορ, ανλογα με τη μθοδο εκτμησης), της εκτμησης του ΤΚΧ (παρ. 10 πιο πνω), χωρς μλιστα να υπολογιστον και τα ενοκια που εχαν καταβληθε (€933.106) και οι φροι που απλεσε το Κρτος. λα τα πιο πνω, συνθτουν να σκηνικ που σντομα θα ερευνσει ο Γενικς Εισαγγελας.

 

ΘΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΕΥΘΥΝΕΣ

Η πολιτικ ηγεσα της Αστυνομας δεν θα κνει καμα παρμβαση για κουκολωμα καμας υπθεσης, τνισε χθες ο υπουργς Δικαιοσνης Ιωνς Νικολου. Σε δηλσεις στη Λρνακα και κληθες να σχολισει το νο σκνδαλο που αφορ το κτριο που στεγζεται το Επαρχιακ Κτηματολγιο της πλης, ο Ιωνς Νικολου επε πως «σγουρα εμες αναμνουμε την κθεση του Γενικο Ελεγκτ να υποβληθε στον Γενικ Εισαγγελα στε να αρχσει η διερενηση και αυτο του θματος. Πρπει να διερευνηθε πως διερευννται λες οι υποθσεις που χουν να κνουν με θματα διαφθορς και αν υπρχει οποιοδποτε ποινικ αδκημα θα διερευνηθε και θα αποδοθον οι ευθνες» σ' αυτος για τους οποους θα προκψουν στοιχεα για ευθνες.

 

Του ΓΙΩΡΓOY ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

 

 
     
  1
 
  &