Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ΑΛΗΘΕΙΑ - 21.10.2017 - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑ    
 
2017-10-21

Μυρίζει νέα... Δρομολαξιά...  

Σκοτεινές διαδικασίες μερικών μηνών που έφεραν την απαλλοτρίωση ενός υπερεκτιμημένου σε αξία κτιρίου. Από το όχι του Υπουργικού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2008, μέχρι το ναι του ίδιου Υπουργικού τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, έφερε την προδιαγραφόμενη απαλλοτρίωση για την οποία ο Γενικός Ελεγκτής βλέπει διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

Διαβάζοντας την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τη διαδικασία στέγασης του επαρχιακού κτηματολογικού γραφείου Λάρνακας, τα συμπεράσματα μπορεί αν είναι διάφορα. Το συμπέρασμα που βγάζει η «Α» και συνάδει με τα όσα ακούστηκαν την Πέμπτη στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, είναι ότι οι διαδικασίες μπάζουν νερά. Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Γεωργίου μίλησε για ένα βαρβάτο σκάνδαλο, ωστόσο κανένας δεν μπορεί να προδικάσει πριν το ζήτημα διερευνηθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα. Κάτι το οποίο θα γίνει σύντομα, αφού σύμφωνα με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη εντός 15 ημερών θα αποσταλεί σημείωμα στο Γενικό Εισαγγελέα ζητώντας του να διερευνήσει αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες αναφορικά με την διαδικασία στέγασης του επαρχιακού κτηματολογικού γραφείου Λάρνακας.

Μιλώντας χθες ο Γενικός Ελεγκτής σε διάφορα MME επανέλαβε ότι η Υπηρεσία του θεωρεί ότι υπήρξε πρόδηλη διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Το κόστος αγοράς του ακινήτου, είπε, ήταν πολύ πιο ψηλό, περίπου κατά 1,4 εκ. ευρώ από την πραγματική αξία. Κληθείς να σχολιάσει ότι το 2010 η τέως Γενική Ελέγκτρια ετοίμασε έκθεση, με εντελώς διαφορετική εκτίμηση, θεωρώντας συμφέρουσα την συμφωνία είπε ότι θα διερευνηθεί υπό ποια δεδομένα προέκυψε η εκτίμηση της Χρυστάλλας Γιωρκάτζη.

 

 

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η «Α» παρουσιάζει σήμερα με χρονολογική σειρά τα όσα καταγράφονται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, με τα συμπεράσματα να είναι ορατά χωρίς πολλές πολλές επεξηγήσεις. Στις 20.1.2009, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων πληροφόρησε τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό Λάρνακας ότι με βάση την εκτίμηση δαπάνης που ετοιμάστηκε από τον Τομέα Επιμετρήσεων του Τμήματος του, η αγοραία αξία του κτιρίου ανερχόταν στο ποσό των €8. 500.000. Στο τέλος η κτηματική εταιρία που της ανήκε εισέπραξε 14,2 εκ + τα προηγούμενα ενοίκια. Στις 17.10.2008, δηλαδή μόλις 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας στο εν λόγω κτίριο, που έγινε στις 21.7.2008, άρχισε η διαδικασία για αγορά του ακινήτου. Η διαδικασία κατέληξε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκε στις 8.12.2009, αφού προηγουμένως το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει σε προηγούμενη συνεδρία του στις 16.7.2009, να απορρίψει την αγορά του ακινήτου από το Κράτος. Το Υπουργικό Συμβούλιο σε νέα συνεδρία του που έγινε στις 8.12.2009, επανεξέτασε το πιο πάνω θέμα και αποφάσισε να ακυρώσει την προηγούμενη Απόφαση του ημερ. 16.7.2009 και, να εγκρίνει την αγορά από την κυβέρνηση του υπό αναφορά ακινήτου.

 

ΤΕΛΙΚΑ... ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ.

Αποφάσισε επίσης να διορίσει τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από τους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων Εσωτερικών

και Οικονομικών και τον Γενικό Λογιστή, με σκοπό τη διαπραγμάτευση με την εταιρεία Ίριδα Κτηματική Λτδ της τιμήςπώλησης. Σε συνεδρία της πιο πάνω τριμελούς Επιτροπής, με τους αντιπροσώπους της εταιρείας Ίριδα Κτηματική Λτδ, στην παρουσία και του Διευθυντή του ΤΚΧ, που έγινε στις 16.12.2009 στο Υπουργείο Εσωτερικών, συμφωνήθηκε μετά από διαπραγματεύσεις, όπως η απόκτηση του ακινήτου γίνει με απαλλοτρίωση, έναντι ποσού €14.200.000. Το εν λόγω ποσό καταβλήθηκε στην εταιρεία στις 23.12.2009. 0 Γενικός Ελεγκτής προσθέτει σε αυτό το σημείο, ότι η απόφαση της τριμελούς Επιτροπής για απαλλοτρίωση του ακινήτου, δεν συνάδει με την Απόφαση που λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 8.12.2009, για διαπραγμάτευση της αγοράς του εν λόγω κτιρίου από την εταιρεία Ίριδα Κτηματική Λτδ.

ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ.

 Κάποια άλλα σημεία που απασχολούν τον Γενικό Ελεγκτή στην έκθεση του, είναι ότι θα έπρεπε κατά την διαπραγμάτευση που έγινε για τον καθορισμό της τιμής πώλησης του ακινήτου, να ληφθεί υπόψη το ποσό που καταβλήθηκε ως ενοίκιο και, να αφαιρεθεί από το ποσό που τελικά συμφωνήθηκε να καταβληθε  στον ιδιοκτήτη για την απαλλοτρίωση του ακινήτου. Αυτό δεν έγινε. Επίσης, η πρόθεση της κυβέρνησης για πιθανή απόκτηση του κτιρίου με τη μέθοδο ενοικιαγοράς, θα έπρεπε να περιληφθεί στους όρους της ΠΔΕ, γεγονός που θα προκαλούσε το ενδιαφέρον για υποβολή προτάσεων από περισσότερους Ιδιοκτήτες γης ή/και κτιρίων. Ούτε αυτό έγινε. Από εκεί και πέρα, με την απόφαση για απαλλοτρίωση αντί της αγοράς, ο Ιδιοκτήτης απαλλάχθηκε από την υποχρέωση για καταβολή των προβλεπόμενων φόρων προς το Κράτος! Επιπρόσθετα, η τριμελής Επιτροπή αποφάσισε να απαλλάξει τον Ιδιοκτήτη από την υποχρέωση για συντήρηση του κτιρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του, για συγκεκριμένη περίοδο που θα συμφωνείτο, παρά την αντίθετη πρόνοια στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (8.12.2009), μεταφέροντας τη σχετική δαπάνη των εν λόγω εργασιών στο Κράτος. ΤΑΧΡΗΜΑΤΑ. Δεν έφταναν μόνο αυτά, ενώ το εν εμβαδόν του εν λόγω κτιρίου υπολογίστηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε 4.565τ.μ., η πληρωμή του ενοικίου γινόταν συμφωνά με το εμβαδόν που υπολογίστηκε από τον Ιδιοκτήτη (4.680τ.μ.) το οποίο ήταν κατά 1 1 5τ.μ. περισσότερο, χωρίς να εφαρμοστεί η σχετική πρόνοια του συμβολαίου. Με βάση το συμφωνηθέν μηνιαίο ενοίκιο (€ΐ1,35/τ.μ.) προκύπτει επιπλέον πληρωμή ποσού €1.305,25 (115τ.μ. χ €ΐ1,35/τ.μ.) τον μήνα, δηλαδή €15.663 τον χρόνο. Τέλος, το κόστος αγοράς του ακινήτου ήταν τελικά πολύ ψηλότερο (€1.433.106 - €3.633.106 η διαφορά, ανάλογα με τη μέθοδο εκτίμησης), της εκτίμησης του ΤΚΧ (παρ. 10 πιο πάνω), χωρίς μάλιστα να υπολογιστούν και τα ενοίκια που είχαν καταβληθεί (€933.106) και οι φόροι που απώλεσε το Κράτος. Όλα τα πιο πάνω, συνθέτουν ένα σκηνικό που σύντομα θα ερευνήσει ο Γενικός Εισαγγελέας.

 

ΘΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΕΥΘΥΝΕΣ

Η πολιτική ηγεσία της Αστυνομίας δεν θα κάνει καμία παρέμβαση για κουκούλωμα καμίας υπόθεσης, τόνισε χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου. Σε δηλώσεις στη Λάρνακα και κληθείς να σχολιάσει το νέο σκάνδαλο που αφορά το κτίριο που στεγάζεται το Επαρχιακό Κτηματολόγιο της πόλης, ο Ιωνάς Νικολάου είπε πως «σίγουρα εμείς αναμένουμε την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή να υποβληθεί στον Γενικό Εισαγγελέα ώστε να αρχίσει η διερεύνηση και αυτού του θέματος. Πρέπει να διερευνηθεί όπως διερευνώνται όλες οι υποθέσεις που έχουν να κάνουν με θέματα διαφθοράς και αν υπάρχει οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα θα διερευνηθεί και θα αποδοθούν οι ευθύνες» σ' αυτούς για τους οποίους θα προκύψουν στοιχεία για ευθύνες.

 

Του ΓΙΩΡΓOY ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

 

 
     
  Ανακοινωση 1
 
  ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
   
     
   
       
  ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ