Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 25/9/2016 - ΑΚΟΜΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΠΟΥΛΙΑ    
 
2016-09-25

Γιώργος Γεωργίου :

Πιάσαμε ΠΑΤΟ στην Ευρώπη, φταίνε οι ανεπαρκείς προϋπολογισμοί της Πολιτείας, τονίζει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών. Δεν μπορεί να λειτουργούμε στη βάση των κανόνων του λευκού βιβλίου που εφαρμοζόταν στην Αγγλία το 1954.

ΠΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ πρόβλημα αλλά και για διαχρονικές ευθύνες του κράτους της πολιτείας και όλων των φορέων της Δικαιοσύνης και της Νομοθετικής εξουσίας για την ανεπάρκεια στην αποτελεσματική απονομή της Δικαιοσύνης στην Κύπρο κάνει λόγο ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών της Βουλής βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Γεωργίου. Αφού σημειώνειότι οι εκθέσεις Πική 1989 Κραμβή 2012 και η πρόσφατη έρευνα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης στην Κύπρο περιέχει εισηγήσεις και επισημάνσεις οι πλείστες των οποίων δεν υλοποιήθηκαν με αποτέλεσμα σήμερα η χώρα μας να εμφανίζεται στην Έκθεση της Επιτροπής της Ε.Ε  ''The 2016 EU JusticeScoreboard'' στις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη Το Scoreboard θεωρείται ο πιο αξιόπιστος δείκτης στον Ευρωπαϊκό χώρο για την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος και την απονομή της δικαιοσύνης σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε.  Σ αυτές τις εκθέσεις η Κύπρος καταλαμβάνει τις τελευταίες θέσεις που αφορά τους οικονομικούς πόρους που παρέχονται από την Πολιτεία αφού ξοδεύει το χαμηλότερο ποσοστό ανά κάτοικο για τη λειτουργία των Δικαστηρίων στην Ε.Ε. Παρά τα διαχρονικά όμως προβλήματα και ανεπάρκειες η Δικαιοσύνη στην Κύπρο στάθηκε στο ύψος της με κύρος αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Οι λόγοι που υπάρχουν καθυστερήσεις στην εκδίκαση αστικών και ποινικών υποθέσεων οφείλεται σε πολλούς και πολυεπίπεδους παράγοντες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών κύριος παράγοντας είναι οι ελλειμματικοί και ανεπαρκείς προϋπολογισμοί της Πολιτείας στον χώρο της Δικαιοσύνης. Αυτό έχει ως συνεπακόλουθο τη μη σωστή λειτουργία των Δικαστηρίων και τη συσσώρευση μεγάλου αριθμού αστικών και ποινικών υποθέσεων ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω και των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Καθυστέρηση στον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος τόσο σε πρωτόδικο όσο και σε Ανώτατο επίπεδο. Το άρθρο 158 του Συντάγματος προβλέπει για επαρκή αριθμό δικαστηρίων που να διασφαλίζουν την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης χωρίς καθυστέρηση. Η πιο πάνω συνταγματική επιταγή δεν εφαρμόζεται.  Τα πρωτόδικα δικαστήρια είναι σήμερα υποστελεχωμένα. Η αριθμητική ανεπάρκεια των δικαστών που στελεχώνουν τα Επαρχιακά και άλλα Πρωτόδικα Δικαστήρια είναι παράγοντας ο οποίος σχετίζεται άμεσα με το θέμα των καθυστερήσεων στην εκδίκαση των υποθέσεων ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει την ποιότητα της δικαστικής εργασίας και την αποτελεσματικότητα της δικαστικής λειτουργίας. Η εναλλαξιμότητα του προσωπικού στα Επαρχιακά Δικαστήρια αποτελεί τροχοπέδη στην ομαλή λειτουργία των Δικαστηρίων. Ενώ το προσωπικό εκπαιδεύεται ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στην εξειδικευμένη δικαστηριακή εργασία που καλούνται να διεκπεραιώσουν λόγω της εφαρμογής και στα Δικαστήρια του συστήματος εναλλαξιμότητας το προσωπικό αλλάζει και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Ο μη εκσυγχρονισμός των θεσμών Πολιτικής Δικονομίας Δηλαδή οι κανόνεςπου διέπουν τους κανόνες στη βάση των οποίων θα διεξαχθεί μία δίκη από τα αρχικά μέχρι και τα στάδια εκτέλεσης είναι απηρχαιωμένα. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να τροποποιηθούν άμεσα από το Ανώτατο Δικαστήριο που είναι το Συνταγματικά αρμόδιο σώμα. Να απλοποιηθούν να εκσυγχρονιστούν με στόχο την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης σε συνεννόηση αμφίδρομη επικοινωνία και συναίνεση μετον Παγκύηριο Δικηγορικό Σύλλογο. Δεν μπορεί να λειτουργούμεν με ορισμένες τροποποιήσεις στη βάση των κανόνων του λευκού βιβλίου white book που εφαρμοζόταν στην Αγγλία το 1954 . Δεν περιποιεί τιμή για την Ευρωπαϊκή Κύπρο το Δικαστήριο και Πρωτοκολλητείο να λειτουργούν ως να μην έχει ακόμα έλθει στην Κύπρο ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και τα ηλεκτρονικά προγράμματα. Είμαστε στην εποχή των καταχωρήσεωνμε τα ππούλια διαφόρων ειδών και στην προώθηση εγγράφων και δικογραφίας με διαδικασίες από τα πρωτα χρόνια της αποικιακής Κύπρου. Η στενοτύπηση των πρακτικών είναι απαραίτητη για όλα τα Δικαστήρια. Δικαστές δεν έχουν στενογράφους και καταγράφουν τη μαρτυρία διά χειρός με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα . Λόγω της αριθμητικής ανεπάρκειας των Δικαστών του ολιγάριθμου και μη εξειδικευμένου προσωπικού η μη τήρηση των προθεσμιών από τους Δικηγόρους και τους Δικαστές το υπερφορτωμένο πρόγραμμα στο πινάκιον τωνΑκροάσεων δεν δίνει τη δυνατότητα οι υποθέσεις που βρίσκονται σε ακροαματική διαδικασία να εκδικάζονται σε συνεχόμενη περίοδο. Δηλαδή να ξεκινούν και να τελειώνουν. Να περιοριστεί ο αριθμός των αστικων και ποινικών υποθέσεων που καταχωρούνται στα Δικαστήρια. Για ορισμένες μικροδιαφορές η Διαιτησία ή η διαμεσολάβηση θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική. Στις ποινικές υποθέσεις να διευρυνθεί ο κατάλογος των αδικημάτων για τη δυνατότητα επιβολής από την Αστυνομία εξώδικων προστίμων. Η επί θύραις σύσταση πρότυπου Εμπορικού Δικαστηρίου και ο εκσυγχρονισμός με απλοποιημένες διαδικασίες της απονομής της δικαιοσύνης σε εμπορικές υποθέσεις θα μπορεί να αποτελέσουν πρότυπο για υιοθέτηση τους και από άλλα Δικαστήρια της Δημοκρατίας. Η λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου τον Γενάρη του 2016 και η ανάληψη της πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας που είχε το Ανώτατο Δικαστήριο συνέβαλε τα μέγιστα στην ελάφρυνση του συνεχούς διογκούμενου φόρτου εργασίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Έχοντας όλα τα πιο πάνω υπόψη αλλά και την πανσπερμία των Προτάσεων Νόμου και Νομοσχεδίων που εκκρεμούν στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών για συζήτηση και διόρθωση της Νομοθεσίας και των Κανονισμών πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συσταθεί Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με εντολή να ετοιμάσει έκθεση με εισηγήσεις και νομοσχέδια μέσα σε τακτή προθεσμία για όλα τα θέματα που διαχρονικά αναφέρονται σε μελέτες εκθέσεις και εισηγήσεις για εκσυγχρονισμό και Αναδιάρθρωση του Δικαστικού μας συστήματος και των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης.

 
     
  Ανακοινωση 1
 
  ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
   
     
   
       
  ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ